I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.spodniesportowe.pljest prowadzony przez Firmę P.P.H.U.’’MAKMA’’ Marzena Jonczyk z siedzibą przy ul.Podmiejskiej 113A, 95-200 Pabianice wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pabianice pod nr. 24165

2. Dane kontaktowe:

a) e-mail: biuro@makma.com.pl

b) telefon: 502 997 999

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu www.spodniesportowe.pl są podane w walucie polskiej i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Są one wiążące dla stron od momentu zawarcia umowy.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Cena wysyłki towaru podana jest w regulaminie i jest dostępna podczas wypełniania formularza zamówienia towaru na ostatniej stronie. W przypadku zamówień powyżej 150zł. i zapłacie z góry wysyłka kurierem gratis.


II. Zamówienia
 

1. Poprzez zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a kupującym rozumie się potwierdzenie przez Sklep zamówienia kupującego złożonego na formularzu zamówień na które składają się następujące dane: rodzaj wybranego towaru, cena towaru oraz koszty wysyłki.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu, o którą Klient zostanie poproszony przed akceptacją formularza zamówień. Nie jest zaś konieczne zakładanie konta użytkownika, które możliwe jest podczas procesu składania zamówienia poprzez akceptację odpowiedniej opcji.

3. W każdym momencie po założeniu konta klient ma prawo do jego trwałego usunięcia przez Sklep poprzez wyrażenie takiej woli w korespondencji elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie(patrz dane kontaktowe)

4. Poprzez realizację zamówienia rozumie się nadanie przez Sklep przesyłki u operatora logistycznego. W zależności od wybranej opcji jest to dostarczenie paczek do urzędu Poczty Polskiej lub odbiór przesyłek przez kuriera firmy K-EX

5. Bezpośrednio po przyjęciu zamówienia zostanie wysłany e-mail z podsumowaniem transakcji (zakupiony towar, jego cena, koszty wysyłki).

6. Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie właściwych danych teleadresowych koniecznych do przesłania towaru, wybór opcji płatności za pobraniem lub odebranie przez sklep przelewu.

 

7. Zamówienia, które nie zostaną opłacone przelewem tradycyjnym do 10  dni zostają anulowane. Środki wpłacone po 10 dniach od złożenia zamówienia zostaną klientowi zwrócone niezwłocznie ale nie później niż 3 dni po ich zaksięgowaniu.

8. Jeżeli Sklep nie będzie mógł zrealizować zamówienia o czym poinformuje drogą elektroniczną niezwłocznie ale nie później niż 2 dni po złożeniu zamówienia to za zgodą Klienta spełni świadczenie zastępcze tj. zaoferuje towar w tej samej jakości, cenie lub podobny ale tylko po uzgodnieniu z klientem.

9. W wypadku braku zgody Klienta na świadczenie zastępcze oraz jeżeli złożone zamówienie zostało opłacone przelewem to kwota zostanie zwrócona na rachunek nadawcy w terminie 24h (dotyczy dni roboczych).

10. Każdorazowo gdy klient poda złe dane w formularzu zamówienia ma prawo je zmienić kontaktując się ze sklepem.III. WARUNKI DOSTAWY 

1. Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej (10 zł) lub firmy kurierskiej (15 zł).

2. Istnieje możliwość odebrania towaru w siedzibie firmy.

IV. CZAS DOSTAWY I PŁATNOŚCI


1. Wszystkie sprzedawane towary staramy się Państwu dostarczyć jak najszybciej.


2. Wysyłka towarów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 24 godzin.

3. W przypadku chwilowego braku towaru zostaniecie Państwo natychmiast o tym poinformowani.

  • Poczta Polska List Polecony(10 zł): - czas dostawy - ok. 3-6 dni roboczych.
  • Poczta Polska /priorytet/(12 zł): - czas dostawy - ok. 2-3 dni roboczych..
  • Firma kurierska (15 zł) - czas dostawy - zazwyczaj następnego dnia roboczego.
  • Firma kurierska za pobraniem (20 zł) - czas dostawy - zazwyczaj następnego dnia roboczego.

4. Dostępne formy płatności

  • Przelew elektroniczny
  • Przelew za pomocą systemu PayU
  • Płatność kartą płatniczą za pomocą PayU
  • Płatność przy odbiorze

 

5. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 30 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie dostarczy Klientowi zamówienia (a Klient nie umawiał się indywidualnie ze sprzedającym na dłuższy termin dostarczenia), niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od Klienta informacji o odstąpieniu od umowy, sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta (włącznie z kwotą za dostawę).


V. REKLAMACJE I ZWROTY

1.Klient ma prawo zwrócić zakupiony, nieużywany towar w ciągu 10 dni bez podania przyczyny i oczekiwać zwrotu poniesionych kosztów w ustawowym terminie.
 
2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia towaru. Obowiązek wyjaśnienia sprawy leży po stronie sklepu internetowego spodniesportowe.pl.

3. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad w ustawowym terminie.

4. Reklamację będą rozpatrywane w ciągu 14 dni i prosimy je wysłać na adres:

P.P.H.U.’’MAKMA’’ Marzena Jonczyk ul.Podmiejskiej 113A 95-200 Pabianice. tel. 502 997 999

5. Informujemy jednocześnie, że sklep spodniesportowe.pl działa zawsze z poszanowaniem praw Konsumentów. Klient i jego zadowolenie jest dla nas najwyższą wartością.


VI. DANE OSOBOWE KLIENTÓW
 

1. Dane osobowe klientów wykorzystywane są tylko do celów realizacji zamówienia przez Firmę ‘’Makma” Marzena Jonczyk zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 rVII. NEWSLETTER

1. Newsletter (informacja handlowa) wysyłana jest tylko do tych użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę poprzez podanie swojego adresu mailowego w odpowiedniej rubryce

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory zostaną oddane sądowi właściwemu dla miejsca zamieszkania Klienta.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają akty prawne: kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (z dnia 27 lipca 2002 - Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002r. - Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z dnia 2 marca 2000r. - Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271).

3. W myśl Art. 8.1 punkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sklep www.spodniesportowe.pl udostępni klientowi regulamin przed akceptacją formularza zamówień w taki sposób, który umożliwi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient (np. w postaci pliku PDF lub zrzutu ekranu).