I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.spodniesportowe.pljest prowadzony przez Firmę P.P.H.U.’’MAKMA’’ Marzena Jonczyk z siedzibą przy ul.Podmiejskiej 113A, 95-200 Pabianice wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pabianice pod nr. 24165

2. Dane kontaktowe:

a) e-mail: biuro@makma.com.pl

b) telefon: 502 997 999

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu www.spodniesportowe.pl są podane w walucie polskiej i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Są one wiążące dla stron od momentu zawarcia umowy.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Cena wysyłki towaru podana jest w regulaminie i jest dostępna podczas wypełniania formularza zamówienia towaru na ostatniej stronie. W przypadku zamówień powyżej 150zł. i zapłacie z góry wysyłka kurierem gratis.


II. Zamówienia
 

1. Poprzez zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a kupującym rozumie się potwierdzenie przez Sklep zamówienia kupującego złożonego na formularzu zamówień na które składają się następujące dane: rodzaj wybranego towaru, cena towaru oraz koszty wysyłki.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu, o którą Klient zostanie poproszony przed akceptacją formularza zamówień. Nie jest zaś konieczne zakładanie konta użytkownika, które możliwe jest podczas procesu składania zamówienia poprzez akceptację odpowiedniej opcji.

3. W każdym momencie po założeniu konta klient ma prawo do jego trwałego usunięcia przez Sklep poprzez wyrażenie takiej woli w korespondencji elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie(patrz dane kontaktowe)

4. Poprzez realizację zamówienia rozumie się nadanie przez Sklep przesyłki u operatora logistycznego. W zależności od wybranej opcji jest to dostarczenie paczek do urzędu Poczty Polskiej lub odbiór przesyłek przez kuriera firmy K-EX

5. Bezpośrednio po przyjęciu zamówienia zostanie wysłany e-mail z podsumowaniem transakcji (zakupiony towar, jego cena, koszty wysyłki).

6. Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie właściwych danych teleadresowych koniecznych do przesłania towaru, wybór opcji płatności za pobraniem lub odebranie przez sklep przelewu.

 

7. Zamówienia, które nie zostaną opłacone przelewem tradycyjnym do 10  dni zostają anulowane. Środki wpłacone po 10 dniach od złożenia zamówienia zostaną klientowi zwrócone niezwłocznie ale nie później niż 3 dni po ich zaksięgowaniu.

8. Jeżeli Sklep nie będzie mógł zrealizować zamówienia o czym poinformuje drogą elektroniczną niezwłocznie ale nie później niż 2 dni po złożeniu zamówienia to za zgodą Klienta spełni świadczenie zastępcze tj. zaoferuje towar w tej samej jakości, cenie lub podobny ale tylko po uzgodnieniu z klientem.

9. W wypadku braku zgody Klienta na świadczenie zastępcze oraz jeżeli złożone zamówienie zostało opłacone przelewem to kwota zostanie zwrócona na rachunek nadawcy w terminie 24h (dotyczy dni roboczych).

10. Każdorazowo gdy klient poda złe dane w formularzu zamówienia ma prawo je zmienić kontaktując się ze sklepem.III. WARUNKI DOSTAWY 

1. Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem paczkomatów InPost (12 zł) lub firmy kurierskiej (15 zł).

2. Istnieje możliwość odebrania towaru w siedzibie firmy.

IV. CZAS DOSTAWY I PŁATNOŚCI


1. Wszystkie sprzedawane towary staramy się Państwu dostarczyć jak najszybciej.


2. Wysyłka towarów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 24 godzin.

3. W przypadku chwilowego braku towaru zostaniecie Państwo natychmiast o tym poinformowani.

  • Paczkomaty InPost (12 zł): - czas dostawy - ok. 2-3 dni roboczych..
  • Firma kurierska (15 zł) - czas dostawy - zazwyczaj następnego dnia roboczego.
  • Firma kurierska za pobraniem (15 zł) - czas dostawy - zazwyczaj następnego dnia roboczego.

4. Dostępne formy płatności

  • Przelew elektroniczny
  • Przelew za pomocą systemu PayU
  • Płatność kartą płatniczą za pomocą PayU
  • Płatność przy odbiorze

 

5. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 30 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie dostarczy Klientowi zamówienia (a Klient nie umawiał się indywidualnie ze sprzedającym na dłuższy termin dostarczenia), niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od Klienta informacji o odstąpieniu od umowy, sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta.


V. REKLAMACJE I ZWROTY

1.Klient ma prawo zwrócić zakupiony, nieużywany towar w ciągu 10 dni bez podania przyczyny i oczekiwać zwrotu poniesionych kosztów w ustawowym terminie.
 
2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia towaru. Obowiązek wyjaśnienia sprawy leży po stronie sklepu internetowego spodniesportowe.pl.

3. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad w ustawowym terminie.

4. Reklamację będą rozpatrywane w ciągu 14 dni i prosimy je wysłać na adres:

P.P.H.U.’’MAKMA’’ Marzena Jonczyk ul.Podmiejskiej 113A 95-200 Pabianice. tel. 502 997 999

5. Informujemy jednocześnie, że sklep spodniesportowe.pl działa zawsze z poszanowaniem praw Konsumentów. Klient i jego zadowolenie jest dla nas najwyższą wartością.

6. W przypadku zwrotu za zakupy towarów powyżej 150zł. i wysyłce gratis koszty wysyłki i odsyłki ponosi kupujący.

7. Formularz odstąpienia od umowy:  www.rzetelnyregulamin.pl/pl/d/f-5896287c1423e63def4155ee5f3e0a85


VI. DANE OSOBOWE KLIENTÓW
 

1. Dane osobowe klientów wykorzystywane są tylko do celów realizacji zamówienia przez Firmę ‘’Makma” Marzena Jonczyk zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 rVII. NEWSLETTER

1. Newsletter (informacja handlowa) wysyłana jest tylko do tych użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę poprzez podanie swojego adresu mailowego w odpowiedniej rubryce

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory zostaną oddane sądowi właściwemu dla miejsca zamieszkania Klienta.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają akty prawne: kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (z dnia 27 lipca 2002 - Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002r. - Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z dnia 2 marca 2000r. - Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271).

3. W myśl Art. 8.1 punkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sklep www.spodniesportowe.pl udostępni klientowi regulamin przed akceptacją formularza zamówień w taki sposób, który umożliwi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient (np. w postaci pliku PDF lub zrzutu ekranu).

IX. Dane osobowe


Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Marzena Jonczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U’’Makma’’Marzena Jonczyk z siedzibą w 95-200 Pabianice ul.Podmiejska 113a posługujący się numerem NIP 731-125-94-94, numerem REGON 100916003 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
•    poczty elektronicznej biuro@makma.com.pl
•    poczty tradycyjnej - ul. Podmiejska 113a 95-200 Pabianice
•    telefonu +48 502 997 999

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
•    podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki, nr telefonu; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
•    w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
•    w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, nr telefonu, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
•    w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
•    w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
•    w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
•    w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
•    w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
•    w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.
 
Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
•    dane kontaktowe;
•    dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
•    dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
•    dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
•    dane dotyczące usług marketingowych.
 
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
•    kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
•    kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
•    po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.
Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.
Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
•    organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.

 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO masz prawo do:
•    żądania dostępu do swoich danych osobowych;
•    żądania sprostowania swoich danych osobowych;
•    żądania usunięcia swoich danych osobowych;
•    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
•    żądania przenoszenia danych osobowych.
 
Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.
Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
•    dostępu do danych osobowych;
•    uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
•    uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@makma.com.pl
Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.
Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: [adres formularza kontaktowego, e-mail].
Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.
Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
•    Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
•    wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
•    Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
•    wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
•    wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
 
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@makma.com.pl
Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
•    kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
•    gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
•    Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
•    gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
 
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@makma.com.pl
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
•    przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
•    przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 
Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@makma.com.pl
Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@bcaa.pl
Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@makma.com.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.
Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).